Energetikai tanúsítvány

hasznos információk

AA++ és JJ közötti energioasztályok

Energetikai osztályok

12 féle energiaosztályba sorolhatók az ingatlanok, ezek a mellékelt ábrán tekinthetők meg. A legmagasabb energiahatékonysági szintet az "AA++" kategória képviseli, a leginkább energiapazarló a "JJ" osztály.

Rövid ismertető az energiaosztályokhoz

Az ingatlanra kiállított hiteles energiatanúsítvány

Hiteles energetikai tanúsítványt kap

A hiteles energetikai tanúsítványra számos jogszabály vonatkozik, amelyeket a készítés során minden szempontból betartunk. A dokumentum hitelességét az ún. HET szám igazolja, a dokumentum e mellett tartalmazza a készítő mérnök nevét és jogosultsági számát.

„HET” számmal

Minden tanúsítvány egy egyedi sorszámot kap - ez az ún. „HET” szám. Ez a gyakorlatban úgy zajlik, hogy a készítő mérnök a tanúsítványt feltölti az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerébe, ahol a HET szám generálódik, és az adott szakvéleményhez rendelődik. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a tanúsítvány azonosító sorszámát és a vevő nyilatkozatát, hogy a tulajdonostól átvette a dokumentumot vagy annak másolatát. Ha mulasztás miatt a HET szám nem szerepel a szerződésben, szabálysértési bírság szabható ki a felekre.

Csak kamarai mérnök készíthet energiatanúsítványt

Energiatanúsítványt csak a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara jogosultsággal rendelkező tagja készíthet, a hatályos jogszabályok értelmében. Ha az interneten választ tanúsítót, a jogosultsági számát érdemes leellenőrizni a hivatkozott kamara névjegyzékében. Energetikai tanúsító csak szakirányú végzettségű mérnök lehet, megfelelő szakmai tapasztalat birtokában és jogosultsági vizsga letételét követően.

Használatbavételi engedélyhez

Új épület építésekor a használatbavétel tudomásulvételének (engedélyezésének) feltétele az energetikai tanúsítvány elkészíttetése. Ilyenkor a tanúsításhoz szükséges a kiviteli terv, gépészeti leírás, felelős műszaki vezetői nyilatkozat. Hasznos tudnivaló, hogy 2022-től legalább BB energiaosztályt kell elérnie az újonnan épülő épületeknek. Várjuk ajánlatkérését!

Nem kötelező a tanúsítás

  • az 50 m²-nél kisebb hasznos alapterületű különálló épületekre (pl. kis családi ház)
  • bizonyos műhely vagy mezőgazdasági rendeltetésű épületekre
  • évente 4 hónapnál rövidebb ideig használt (pl. üdülő) ingatlanokra
  • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett (ideiglenes) építményekre
  • a hitéleti rendeltetésű épületekre (templom, imaház)
  • a használatba vételi engedélyezést megelőző tulajdon-átruházás esetén (építés alatt álló ingatlanokra)
  • ha az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos vásárol további tulajdonrészt

Helyszíni felméréssel dolgozunk

A tanúsítványt minden esetben helyszíni felmérés alapján állítjuk ki. A szemle kb. fél órát vesz igénybe, meg kell tekintenünk az épület határoló szerkezeteit, az épületgépészeti berendezéseket, a bekötött energiaforrásokat. Szükségünk lesz egy személyre, aki bekísér minket az épületbe, ez a személy lehet Ön vagy megbízottja is (családtag, szomszéd).

Dokumentumokra nincs szükség

A munka elvégzéséhez nincs szükségünk semmilyen dokumentumra, tervrajzra. A szükséges mértékben felmérjük az épületet a helyszíni megtekintéskor - az árak tartalmazzák a műszaki felmérést. A tanúsítványban szerepelnie kell az épület pontos címének, helyrajzi számának, a megrendelő nevének és számlázási címének, kérjük, ezeket készítse elő részünkre.